FANDOM


Bermudski Trougao/Trokut je ideja za lika koju je napravio Aca Soccer.

IzgledEdit

On ima crnu bodljikavu kosu koja je po sredini plava, ima velika nasmejana/nasmijana i otvorena usta sa oštrim zubima i velike plave oči. Kada mu se moć aktivira, voda padne sa neba na njega. Na njegovoj glavi će se pojaviti mala hobotnica. Na svakih 5 sekundi, hobotnica će sa svojim pipcima da zgrabi neprijatelja i tresti ga. Posle trešenja, protivnik će dobiti vrtoglavicu.

Moćni Šut/Posebna moćEdit

Džinovska/divovska morska zmija (šut/moć u vazduhu/zraku)Edit

Njegov šut u vazduhu/zraku se zove Džinovska/divovska morska zmija. Bermudski Trougao/Trokut će reći: SEA SNAKE SHOT! i čuće/čuti će se urlanje čudovišta. Ogromna zmija sa žutim očima, zelenom glavom i crnim bodljama će se pojaviti kod gola Bermudskog Trougla/Trokuta. Zmija će glavom razbiti zemlju i ući u nju. Putovaće ispod zemlje, i izbaciti glavu na mestu gde je Bermudski Trougao/Trokut, i vrištaće/vrištat će na protivnika. Iz njenih ustiju će izaći puno kostiju koje povrede protivnika ako ih on takne, i odguraju ga. Osim kostiju, izbaciće/ibaciti će i 3 lobanje/lubanje koje se neki put pojave um(ij)esto kostiju. Ako lobanja/lubanja uđe u gol, onda je to gol za Bermudski Trougao/Trokut. Ali protivnik ne može da uzvrati/uzvratiti šut ako šutne lobanju/lubanju, zato što su to samo lažne lopte, ali mogu da daju/dati gol. Prava lopta je u glavi Zmije. Posl(ij)e 5 sekundi, zmija će prestati da vrišti/vrištati, i podići će se u vazduh/zrak i uroniti u gol, slično kao laser u vazdušnom/zračnom šutu Hrvatske. Ako protivnik pogodi zmiju, ona će ga pojesti i protivnik će nestati na 5 sekundi, a lopta će se odbiti od njega. Ako zmija uđe u gol, onda je to gol za Bermudski Trougao/Trokut.

Ostatak će biti dodan uskoro!

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki