FANDOM


Ovo je lista stvari koje još treba napraviti na ovoj, još maloj, wiki:

  1. Postaviti Aca soccera i Fire mummya admine (zamoliti ljude s wiki) Aca soccer=Admin, Fire mummy=Discussion i chat moderator :) Riješeno
  2. Napraviti stranice za sve likove, kostime, gličeve, (po)greške i sve ostalo šta je na engleskoj wiki
  3. Napraviti stranicu za ideje (ako treba, zamoliti Werner der Champa da nam pokaže kak) Riješeno
  4. Napraviti 200 stranica i zatražiti spotlight.
  5. Dodati Emoticon-e za live chat.
  6. ... <s><u><s><u> 7.Ubediti bar 10 članova da dođu.